Skip to main content

Numeroloji Nedir?

Dünyaca ünlü Numeroloji uzmanı olan  Josh Siegel numeroloji nedir? sorusunu; “Numeroloji, sayılara derin anlamlar yükleyen eski ve mistik bir bilimdir. Numerolojinin felsefesi, insanlar dahil tüm varlıkların kendilerine has bir titreşim taşıdığını söyler. Modern Numeroloji, hayatınızla ilgili içgörü ve hedeflerler sağlayan çok güçlü bir kişisel gelişim aracı olabilir.” diye açıklıyor.

Numeroloji sayesinde isminizi ve doğum tarihinizi, kişilik özelliklerinizi belirleyecek ve hayat dersleri çıkartacak sayısal bir koda indirgeyebilirsiniz.

Numeroloji, sayıların insan hayatındaki önemine ve etkilerine odaklanan bir inanç sistemidir. İnsanların isimlerini, doğum tarihlerini ve diğer sayıları analiz ederek kişilikleri, yetenekleri, zayıflıkları ve potansiyel gelecek olayları hakkında bilgi edinmeye çalışır. Numeroloji, antik Mısır, Yunan ve Hint kültürlerine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir ve günümüzde hala popüler bir alternatif inanç sistemidir.

Numerolojide Hesaplama Sistemi Nasıl Olur?

Numeroloji, birçok farklı rakamın farklı anlamlarına dayanır. Örneğin, tek rakamlar olarak bilinen 1-9 arasındaki rakamlar, kişilerin kişilikleri, yetenekleri ve gelecekleri ile ilgili bilgi verir. Diğer rakamlar, çift rakamlar olarak bilinir ve kişilerin kişilikleri ve gelecekleri ile ilgili daha genel bilgi verir. Ayrıca, kişilerin doğum tarihleri, adları ve diğer önemli tarihler gibi sayılar, kişilerin hayatlarının belirli dönemlerindeki olaylar ve kişilikleri ile ilgili bilgi verir.

Numerolojiye göre, her rakamın belirli bir anlamı ve enerjisi vardır. Bu anlamlar ve enerjiler, kişinin kişiliğini, yeteneklerini ve yaşam yolunu belirlemeye yardımcı olabilir.

 1. Liderlik, öncülük, inisiyatif alma ve kendine güven
 2. Diplomasi, anlaşma ve uyum için çalışma
 3. Kreativite, sanat, üretkenlik, özgüven ve özgün olma
 4. Çalışkanlık, sadakat ve güvenilirlik
 5. Değişim, özgürlük, merak, yenilik ve özgür irade
 6. Aile, ev, sağlık, güvenlik ve evrensel sevgi
 7. Bilgelik, araştırma, öğrenme, inanç ve spiritüalite
 8. Kariyer, para, güç ve başarı
 9. Evrensel sevgi, merhamet, idealizm ve hizmet

Numerolojide 1 Rakamı: Liderlik, öncülük, inisiyatif alma ve kendine güven

1 rakamı, numerolojide genellikle liderlik ve öncülük ile ilişkilendirilir. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle doğuştan liderdirler ve doğal bir şekilde öncülük etme yeteneklerine sahiptirler. Kendi kararlarını alabilme, başkalarını yönlendirebilme ve girişimcilik ruhuna sahip olma gibi özellikler 1 rakamının enerjisinde bulunur. Bu kişiler genellikle gruplar içinde öne çıkarlar ve başkalarının onları takip etmesini sağlarlar.

İnisiyatif alma yeteneği de 1 rakamının önemli bir özelliğidir. Bu sayıyı taşıyan kişiler, durum ne olursa olsun harekete geçme ve sorumluluk alma eğilimindedirler. Kendi hayatlarının kontrolünü ellerinde tutmayı severler ve genellikle pasif olmayı tercih etmezler. Kendi kaderlerini belirleme ve kendi yollarını çizme konusunda oldukça yeteneklidirler.

1 rakamı kendine güveni temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle güçlü bir özgüvene sahiptirler. Kendi yeteneklerine ve kararlarına güven duyarlar ve bu güven, onların başarılı olmalarını sağlar. Kendine güven, 1 rakamının enerjisini taşıyan kişilerin hayatlarında önemli bir rol oynar ve onları diğerlerinden ayıran bir özelliktir.

Numerolojide 2 Rakamı: Diplomasi, anlaşma ve uyum için çalışma

2 rakamı, genellikle dengenin ve ikili ilişkilerin sembolü olarak kabul edilir. Bu sayı, insanların birbirleriyle daha uyumlu bir şekilde etkileşim kurmalarını ve anlaşmalar yapmalarını teşvik eder. Ayrıca, “2” rakamı, insanların farklı görüş ve düşüncelere saygı göstermelerini ve bu farklılıkları bir araya getirerek daha büyük bir bütünlük oluşturmalarını sağlar. Bu nedenle, “2” rakamı, diplomasi ve anlaşma yapma yeteneği ile doğrudan bağlantılıdır.

2 rakamının enerjisi, insanları daha anlayışlı, sabırlı ve hoşgörülü kılar. Bu sayı, insanların birbirlerinin bakış açılarını anlamalarını ve farklı durumlar karşısında daha esnek olmalarını sağlar. Bu özellikler, başarılı bir diplomatın veya anlaşma yapma yeteneği olan bir kişinin sahip olması gereken özelliklerdir.

Ayrıca, 2 rakamı, insanların birlikte çalışma ve işbirliği yapma yeteneğini de temsil eder. Bu sayı, insanların birlikte daha büyük hedeflere ulaşabileceğini ve birlikte çalışmanın, bireysel çabaların toplamından daha büyük sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Bu nedenle, “2” rakamı, uyum ve işbirliği ile de yakından ilişkilidir.

Numerolojide 3 Rakamı: Kreativite, sanat, üretkenlik, özgüven ve özgün olma

3 rakamı, numerolojide genellikle kreativite ve üretkenlikle ilişkilendirilir. Bu sayının enerjisi, yaratıcı düşünme yeteneğini ve sanatsal ifadeyi teşvik eder. 3 rakamının enerjisi altında olan kişiler genellikle hayal güçlerini ve yaratıcı yeteneklerini kullanarak yeni fikirler ve projeler üretirler. Sanat, müzik, yazı, dans gibi yaratıcı alanlarda doğal yeteneklere sahip olabilirler.

3 rakamı aynı zamanda özgüveni ve özgün olmayı da temsil eder. Bu sayının enerjisi, kişinin kendine olan inancını ve özgüvenini artırır. Kendi yeteneklerine ve fikirlerine güvenen, özgün ve özgür düşünceli bireyler olma eğilimindedirler. Kendi yollarını çizme ve kendi fikirlerini ifade etme cesaretine sahip olabilirler.

3 rakamı ayrıca sosyal etkileşim ve iletişimi de simgeler. Bu sayının enerjisi altında olan kişiler genellikle sosyal, cana yakın ve iletişim yetenekleri güçlü bireylerdir. İnsanlarla kolayca bağlantı kurabilir ve etkili bir şekilde iletişim kurabilirler.

Numerolojide 4 Rakamı: Çalışkanlık, sadakat ve güvenilirlik

Numerolojide 4 numarası, genellikle çalışkanlığı temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler, genellikle hedeflerine ulaşmak için gereken çabayı göstermeye hazırdır. Onlar için önemli olan, işlerini en iyi şekilde yapmak ve başarıya ulaşmaktır. Bu kişiler, genellikle detaylara dikkat eder ve işlerini titizlikle yaparlar. Ayrıca, bu kişiler genellikle pratik zekaya sahip olup, problem çözme konusunda yeteneklidirler.

4 numarası aynı zamanda sadakati de temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler, genellikle ilişkilerinde ve dostluklarında son derece sadıktır. Onlar için önemli olan, sevdiklerine karşı dürüst olmak ve onlara karşı olan sorumluluklarını yerine getirmektir. Bu kişiler, genellikle güvenilir olup, başkalarının onlara güvenmesini sağlarlar.

Numerolojide 4 numarası, güvenilirliği de temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler, genellikle sözlerine sadık kalır ve verdikleri sözleri yerine getirirler. Onlar için önemli olan, başkalarının onlara güvenmesini sağlamaktır. Bu kişiler, genellikle sorumluluk sahibi olup, üzerlerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirirler.

Numerolojide 5 Rakamı: Değişim, özgürlük, merak, yenilik ve özgür irade

Numerolojide 5 numarası, hayatın dinamik ve sürekli değişen doğasını temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle değişime açık, esnek ve uyumlu olurlar. Hayatlarında meydana gelen değişikliklere kolayca adapte olabilirler ve genellikle rutinlerden sıkılırlar. Onlar için hayat, sürekli bir öğrenme ve gelişme sürecidir.

5 numarası, özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolüdür. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle özgür ruhlu, bağımsız ve maceracıdır. Kendi kararlarını kendileri almayı, kendi yollarını kendileri çizmeyi severler. Özgürlüklerine düşkün olan bu kişiler, kısıtlanmaktan hoşlanmazlar.

5 numarası, merak ve keşif arzusunu temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle meraklı, araştırmacı ve bilgiye açıktır. Yeni şeyler öğrenmeyi, yeni deneyimler yaşamayı ve bilinmeyene yolculuk yapmayı severler.

5 numarası, yenilikçiliği ve yaratıcılığı temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle yenilikçi, yaratıcı ve özgün düşüncelidir. Yeni fikirler üretmeyi, yeni projeler geliştirmeyi ve yeni yollar denemeyi severler.

Son olarak, 5 numarası, özgür iradeyi ve kişisel özgünlüğü temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle kendi kararlarını kendileri verirler, kendi hayatlarının kontrolünü ellerinde tutarlar. Kendi kaderlerini belirlemekte özgürdürler ve bu özgürlüğü sonuna kadar yaşarlar.

Numerolojide 6 Rakamı: Aile, ev, sağlık, güvenlik ve evrensel sevgi

6 sayısı, aile ve ev kavramlarına büyük önem verir. Bu sayının enerjisi, aile bağlarını güçlendirmeyi ve evi huzurlu bir sığınak haline getirmeyi hedefler. 6 sayısı, aile değerlerine ve ev yaşamına odaklanmayı teşvik eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle ailelerine çok bağlıdır ve evlerini güvenli ve konforlu bir yer haline getirmek için çaba gösterirler.

6 sayısı, sağlıkla da yakından ilişkilidir. Bu sayının enerjisi, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eder ve sağlığı korumak için gereken önlemleri almayı önerir. 6 sayısının enerjisi, fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığı dengede tutmayı hedefler.

6 sayısı, güvenlik ve koruma enerjisi taşır. Bu sayı, kişinin kendini ve sevdiklerini güvende hissetmesini sağlar. 6 sayısı, güvenli bir çevre oluşturmayı ve tehlikelerden korunmayı teşvik eder.

Son olarak, 6 sayısı evrensel sevgi ile de ilişkilidir. Bu sayı, sevgi ve şefkatin tüm canlıları kapsayan bir enerji olduğunu hatırlatır. 6 sayısı, sevgiyi yaymayı ve herkesi sevgiyle kucaklamayı teşvik eder.

Numerolojide 7 Rakamı: Bilgelik, araştırma, öğrenme, inanç ve spiritüalite

Numerolojide 7 sayısı, genellikle bilgelik, araştırma, öğrenme, inanç ve spiritüalite ile ilişkilendirilir. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle derin düşünürler, bilgiye ve öğrenmeye büyük bir değer verirler. Onlar için hayat, sürekli bir öğrenme ve keşif yolculuğudur.

Bilgelik, 7 sayısının en belirgin özelliklerinden biridir. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle yaşamlarının her alanında bilgelik ararlar. Onlar için bilgi, sadece öğrenilen bir şey değil, aynı zamanda içselleştirilen ve uygulanan bir şeydir. Bu kişiler genellikle yaşadıkları deneyimlerden ders çıkarır ve bu dersleri hayatlarının diğer alanlarına uygularlar.

Araştırma, 7 sayısının bir başka önemli özelliğidir. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle meraklıdır ve bilinmeyeni keşfetmek için sürekli bir arayış içindedirler. Onlar için araştırma, bilgiye ulaşmanın ve dünyayı daha iyi anlamanın bir yoludur.

Öğrenme, 7 sayısının bir başka önemli yönüdür. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle öğrenmeye açıktır ve yeni bilgileri öğrenmekten büyük bir zevk alırlar. Onlar için öğrenme, sadece bilgi edinme değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve dönüşüm sürecidir.

İnanç ve spiritüalite, 7 sayısının son iki önemli özelliğidir. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle spiritüel bir yolculukta olup, hayatın daha derin anlamlarını ararlar. Onlar için inanç, hayatın zorluklarıyla başa çıkmanın bir yolu ve yaşamın amacını bulmanın bir aracıdır.

Numerolojide 8 Rakamı: Kariyer, para, güç ve başarı

8 rakamının enerjisi, genellikle maddi başarı ve güç simgesi olarak kabul edilir. Bu sayı, iş dünyasında başarıyı, maddi refahı ve gücü temsil eder. 8 rakamının enerjisi altında olan kişiler genellikle çok çalışkan, hırslı ve hedef odaklıdır. Bu kişiler, hayatlarında maddi başarıyı ve gücü elde etme konusunda doğuştan bir yetenek ve istek sahibidir.

Kariyer açısından bakıldığında, 8 rakamının enerjisi altında olan kişiler genellikle liderlik pozisyonlarında bulunurlar. Bu kişiler, doğuştan gelen bir liderlik yeteneği ve karar verme becerisi ile donatılmıştır. İş dünyasında, bu kişiler genellikle yüksek pozisyonlarda bulunur ve başarılı bir kariyer yaparlar.

Para konusunda, 8 rakamının enerjisi altında olan kişiler genellikle maddi başarıyı ve refahı elde etme konusunda doğal bir yetenek sahibidir. Bu kişiler, para kazanma ve biriktirme konusunda doğuştan gelen bir yetenek ve istek sahibidir. Bu nedenle, bu kişiler genellikle maddi açıdan başarılı olurlar.

Güç ve başarı konusunda, 8 rakamının enerjisi altında olan kişiler genellikle doğuştan liderlik yetenekleri ve kararlılık ile donatılmıştır. Bu kişiler, hedeflerine ulaşmak için gereken çabayı gösterir ve genellikle başarılı olurlar. Bu kişiler, genellikle güçlü bir iradeye ve başarıya ulaşma konusunda büyük bir isteğe sahiptir.

Numerolojide 9 Rakamı: Evrensel sevgi, merhamet, idealizm ve hizmet

9 rakamı, numerolojide son derece önemli bir yere sahiptir. Bu sayı, bir döngünün sonunu ve bir sonraki döngüye geçişi temsil eder. Bu nedenle, 9 rakamı genellikle tamamlanma ve sonuçlanma anlamına gelir. Ancak, bu sayının enerjisi sadece bu kavramlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda evrensel sevgi, merhamet, idealizm ve hizmet kavramlarını da içerir.

Evrensel sevgi, tüm canlıları kapsayan, ayrım gözetmeyen bir sevgi türüdür. 9 rakamı, bu tür bir sevgiyi ifade eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler genellikle empati yetenekleri yüksek, başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlama konusunda hassas kişilerdir. Bu kişiler, genellikle başkalarına yardım etme ve onların hayatlarını iyileştirme konusunda büyük bir istek duyarlar.

Merhamet, başkalarının acılarını anlama ve onlara yardım etme isteği olarak tanımlanabilir. 9 rakamı, bu duyguyu da temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler, genellikle başkalarının acılarını ve zorluklarını hissedebilir ve onlara yardım etmek için harekete geçerler.

Idealizm, daha iyi bir dünya yaratma arzusu ve bu uğurda çaba gösterme eğilimidir. 9 rakamı, bu kavramı da temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler, genellikle büyük idealleri olan ve bu idealler uğruna çaba gösteren kişilerdir.

Son olarak, hizmet kavramı, başkalarına yardım etme ve onların hayatlarını iyileştirme eylemidir. 9 rakamı, bu eylemi de temsil eder. Bu sayıyı taşıyan kişiler, genellikle başkalarına hizmet etme konusunda büyük bir istek duyarlar.

Harflerin Numerolojik Değerleri ve Örnek İsim Analizi

Numeroloji, isimlerin ve kelimelerin analizinde de kullanılır. Her bir harfin bir numerolojik değeri vardır ve bu değerler, bir ismin ya da kelimenin genel enerjisini belirler. Türk alfabesindeki harfler ve karşılık gelen numerolojik değerleri şu şekildedir:

 1. A, J, S, Ş
 2. B, K, T
 3. C, Ç, L, U, Ü
 4. D, M, V
 5. E, N, W
 6. F, O, Ö, X
 7. G, Ğ, P, Y
 8. H, Q, Z
 9. I, İ, R

Örnek İsim Analizi

Bir isim analizi yaparken, öncelikle isimdeki her bir harfin numerolojik değerini buluruz ve bu değerleri toplarız. Toplamı 9’dan büyük olan sayıları, tek haneli bir sayı elde edene kadar tekrar toplarız. Bu sonuç, ismin numerolojik değerini verir ve bu değer, ismin sahibinin kişilik özelliklerine ve yaşam yoluna dair ipuçları sunar.

Örneğin, “AYŞE” ismini analiz edelim:

A = 1
Y = 7
Ş = 1
E = 5

Bu değerleri topladığımızda 1 + 7 + 1 + 5 = 14 elde ederiz. 14 tek haneli bir sayı olmadığından rakamları tekrar toplarız: 1 + 4 = 5. Dolayısıyla, “AYŞE” isminin numerolojik değeri 5’dır.

Numerolojiye göre, 5 numarası değişim, özgürlük, merak, yenilik ve özgür irade ilişkilidir. Bu sonuç; “AYŞE” isminin sahibinin bu konulara özellikle duyarlı olabileceğini gösterir.

Kişisel Sayı Hesaplamaları

Yukarıdaki bilgilere göre kişisel sayılarınızı şu şekilde hesaplayabilirsiniz:

1.  Yetenek Sayısı: İsim ve soyadınızdaki harflerin toplamıdır.

2.  Ruh Sayısı: İsim ve soyadınızdaki sesli harflerin toplamıdır.

3.  Yaşam Yolu Sayısı: Doğum tarihinizdeki sayıların toplamıdır.

4.  Sessiz Benlik Sayısı: İsim ve soyadınızdaki sessiz harflerin toplamıdır.

5.  Olgunluk Sayısı: İfade (Yetenek) Sayısı + Yaşam Yolu Sayısı toplamıdır.

6. Doğum Günü Sayısı: Doğum tarihinizdeki sayıların toplanıp tek basamaklıya indirilmesi ile bulunan sayıdır.

7. Karmik Borç Sayısı: 1’den 9’a kadar olan sayılardan isim ve soyadınızda yer almayan sayıdır.

Detaylı Numeroloji Raporu

Numerologum.com sayesinde hem kendi numeroloji raporunuza sahip olabilir hem de eşiniz, arkadaşınız veya ailenizden herhangi biriyle olan uyumunuzu da görebileceğiniz iki kişilik raporunuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımızın detaylı yorumlarıyla sayıların hayatınızdaki yerlerini daha iyi anlamlandıracaksınız.